Reklamáciu je možné podať do 30 dní od prevzatia veci. Kupujúci je povinný doložiť doklad o nefunkčnosti, prípadnom poškodení vec. Ak kupujúci nedoloží doklad, reklamácia bude automaticky zamietnutá. Po schválení reklamácie sprostredkovateľom je ďalej oslovený predávajúci. Ak sa dokáže, že nefunkčnosť prípadné poškodenie nezavinil kupujúci ale predávajúci, je predávajúci povinný uhradiť škody kupujúcemu v plnej výške alebo vo výške opravy danej veci. Ak sa predávajúci s kupujúcim dohodne o vrátení peňazí v plnej výške je predávajúci povinný previesť peniaze na bankový účet kupujúcemu až po prevzatí danej veci od kupujúceho. Kupujúci je povinný doložiť predávajúcemu a sprostredkovateľovi doklad o doprave. Ak sa jedná o osobný odber je povinný kupujúci spísať s predávajúcim preberací protokol. Tento preberací protokol je predávajúci povinný odoslať sprostredkovateľovi e-mailom najneskôr do 3 dní od podpisu.